Components liikevaihto noin3 MSEK
Energy liikevaihto noin1,8 MSEK
Industrial Process liikevaihto noin1,6 MSEK
Power Solutions liikevaihto noin1,5 MSEK

LIIKETOIMINTA-ALUEEMME

Addtech muodostuu noin 130 itsenäisestä yhtiöstä. Konserni pyrkii hyödyntämään organisaatiotaan mahdollisimman tehokkaasti, ja yhtiöt tekevät eriasteista yhteistyötä sisaryhtiöidensä kanssa. Addtechin toiminta jaetaan neljään liiketoiminta-alueeseen. Lue lisää liiketoiminta-alueistamme kunkin liiketoiminta-alueen kohdalta.

COMPONENTS

Components markkinoi ja myy mekaniikan, sähkömekaniikan, hydrauliikan ja elektroniikan komponentteja ja osajärjestelmiä sekä automatisointiratkaisuja. Sen asiakkaat toimivat pääasiassa pohjoismaisessa valmistavassa teollisuudessa.

Components

ENERGY

Energy markkinoi ja myy sähkönsiirto- ja sähkönjakelutuotteita sekä sähköturvallisuuteen, sähköasennuksiin ja liitäntätekniikkaan liittyviä tuotteita. Sen asiakkaat toimivat pääasiassa energia- ja sähköasennusmarkkinoilla ostaen tuotteita sähkötukkujen ja esimerkiksi konsulttien kautta.

Energy

INDUSTRIAL PROCESS    

Industrial Process markkinoi ja myy usein oman tuotemerkin ratkaisuja, osajärjestelmiä ja komponentteja, jotka optimoivat teollisia prosesseja ja virtoja. Sen asiakkaat toimivat pääasiassa pohjoiseurooppalaisessa valmistavassa teollisuudessa.

Industrial Process

POWER SOLUTIONS    

Power Solutions kehittää, markkinoi ja myy komponentteja ja järjestelmäratkaisuja virransyötön turvaamiseen sekä liikkeiden ja energiavirtojen ohjaukseen ja hallintaan, kuten akkuratkaisuja ja tuotteita, joita käytetään ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa. Sen asiakkaat toimivat pääasiassa erikoisajoneuvoteollisuudessa, tietoliikennealalla sekä ympäristö- ja lääkintätekniikan alalla. Liiketoiminta-alueella on vahvoja omia tuotemerkkejä sekä erikoistuotantoa.

Power Solutions