Automation

liikevaihto noin

SEKm 2,4

Components liikevaihto noin

SEKm 2,0

Energy

liikevaihto noin

SEKm 2,4

Industrial Process liikevaihto noin

SEKm 3,2

Power Solutions liikevaihto noin

SEKm 1,6

LIIKETOIMINTA-ALUEEMME

Addtech muodostuu noin 130 itsenäisestä yhtiöstä. Konserni pyrkii hyödyntämään organisaatiotaan mahdollisimman tehokkaasti, ja yhtiöt tekevät eriasteista yhteistyötä sisaryhtiöidensä kanssa. Addtechin toiminta on jaettu viiteen liiketoiminta-alueeseen. Lue lisää liiketoiminta-alueistamme kunkin liiketoiminta-alueen kohdalta.

AUTOMATION

Automation markkinoi ja myy älykkäitä ratkaisuja, osajärjestelmiä ja komponentteja muun muassa teollisen automaation ja infrastruktuurin tarpeisiin. Se tarjoaa esimerkiksi robotiikkaan, ohjausjärjestelmiin, antureihin, teollisiin verkkoihin ja viestintäverkkoihin liittyviä ratkaisuja. 

Automation

COMPONENTS

Components markkinoi ja myy mekaniikan, sähkömekaniikan, hydrauliikan ja elektroniikan komponentteja ja osajärjestelmiä sekä automatisointiratkaisuja. Sen asiakkaat toimivat pääasiassa pohjoismaisessa valmistavassa teollisuudessa.

Components

ENERGY

Energy markkinoi ja myy sähkönsiirto- ja sähkönjakelutuotteita sekä sähköturvallisuuteen, sähköasennuksiin ja liitäntätekniikkaan liittyviä tuotteita. Sen asiakkaat toimivat pääasiassa energia- ja sähköasennusmarkkinoilla ostaen tuotteita sähkötukkujen ja esimerkiksi konsulttien kautta.

Energy

INDUSTRIAL PROCESS

Industrial Process markkinoi ja myy usein oman tuotemerkin ratkaisuja, osajärjestelmiä ja komponentteja, jotka optimoivat teollisia prosesseja ja virtoja. Sen asiakkaat toimivat pääasiassa pohjoiseurooppalaisessa valmistavassa teollisuudessa.

Industrial Process

POWER SOLUTIONS

Power Solutions kehittää, markkinoi ja myy komponentteja ja järjestelmäratkaisuja virransyötön turvaamiseen sekä liikkeiden ja energiavirtojen ohjaukseen ja hallintaan, kuten akkuratkaisuja ja tuotteita, joita käytetään ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa. Sen asiakkaat toimivat pääasiassa erikoisajoneuvoteollisuudessa, tietoliikennealalla sekä ympäristö- ja lääkintätekniikan alalla. Liiketoiminta-alueella on vahvoja omia tuotemerkkejä sekä erikoistuotantoa.

Power Solutions